Witalabostäder
Huvudmeny
Lyssna

Balkong och uteplats

Du får inte använda balkongen eller uteplatsen som upplag för skräp. Gamla möbler och annat skräp ska alltid köras bort. Det är viktigt att du kommer ihåg att du alltid är ansvarig för att återställa efter dig om du flyttar.

Balkongen eller uteplatsen är en bra plats för vädring av kläder. Det är dock inte tillåtet att skaka mattor från balkongen.

Har du blomlådor så ska de hängas upp på insidan av räcket.

Torkvindor

Du får inte sätta upp torkvindor utan tillåtelse från oss. En lös torkställning på balkongen är tillåten.

Gräsytor

Har du en gräsyta utanför din uteplats får du gärna använda den tillfälligt. Det är alltid ditt ansvar att se till att de som sköter gräsytan kan göra sitt jobb och att ytan är undanplockad när till exempel gräset ska klippas.

Paraboler eller antenner

Du får inte montera paraboler på din balkong eller uteplats. Kom gärna in till oss i Bobutiken så kan vi diskutera alternativa lösningar.

Grillning

Du får använda el-grill. Gasol- och kolgrillar är däremot inte tillåtna på balkonger och uteplatser. Vill du använda den typen av grill så måste du tända och använda den på ett säkert avstånd från byggnader.

Studsmatta och pooler

Av ansvarsskäl kan vi inte tillåta studsmattor och pooler. Det är alltid vi som fastighetsägare som är ansvarig för eventuella olyckor och det ansvaret kan vi inte ta på oss.

Senast uppdaterad

Navigera vidare

Witalabostäder AB

Besöksadress: Stålvägen 9 A, Vetlanda

Postadress: 574 80 Vetlanda

Bobutiken: 0383-966 00
Jourtelefon: 010-470 51 84
E-post: info@witalabostader.se