Witalabostäder
Huvudmeny
Lyssna

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige i Vetlanda fattar beslut om ägardirektiv som Witalabostäder ska förhålla sig till.

Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma ägardirektiv som gäller för alla verksamheter som ägs av kommunens bolag Vetlanda Stadshus AB och innehåller bland annat hur vi ska tillsätta styrelse, kommunrättsliga principer, insyn och ägardialog med mera.

Kommunfullmäktige beslutar även om särskilda ägardirektiv specifikt för vår verksamhet som till exempel omfattar vårt uppdrag, verksamhetsmål och finansiella mål.

Senast uppdaterad 2017-09-15

Navigera vidare

Witalabostäder AB
Storgatan 7 A
574 80 Vetlanda